Algemene voorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen online  voor niet-beroepsmatige doeleinden van alle vestigingen van Bowling Stones

 

1. Producten

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op het online reserveren van banen via het online reserveringsplatform van Bowling Stones als van andere online verkochte Bowling Stones  producten zoals  food en beverage en of formules . Alle producten gezamenlijk worden hierna aangeduid als “Producten”.

 

2. Bowling Stones

Deze voorwaarden gelden voor alle Bowling Stones-vestigingen die  enerzijds ressorteren onder de NV Restobowl met ondernemingsnummer BE 0423502889 en anderzijds onder de NV Megabowling met ondernemingsnummer BE 0478331645, beide vennootschappen met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Grote Markt 4.

 

3. Klant

“Klant” is elke persoon of onderneming die voor niet-beroepsmatige doeleinden Producten aankoopt via de Website.

Door het verkoopproces te doorlopen en de bestelling te plaatsen bevestigt de Klant dat hij of zij over de nodige bekwaamheid beschikt om deze overeenkomst aan te gaan, of minstens over de toelating beschikt van zijn of haar voogd.

 

4. Verkoopproces

De Klant kan de Producten aankopen op de Website en dient de daar beschreven stappen te doorlopen, zoals het aanduiden van de gewenste Producten en de gewenste hoeveelheid, het doorlopen van de betaalprocedure en het invullen van de persoonlijke gegevens nodig voor het reserveren van bowlingbanen en daar eventueel bij behorende producten en formules. Elke stap in het verkoopproces wordt op de Website uitgelegd. De Klant beschikt over de mogelijkheid zijn bestelling na te kijken en te corrigeren alvorens tot betaling over te gaan.

De Klant zal tijdens de aankoop de mogelijkheid hebben kennis te nemen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en van de privacyverklaring. De aankoop van Producten houdt aanvaarding in van deze voorwaarden en van de privacyverklaring.

 

5. Betaling

De Producten kunnen betaald worden door middel van de online betaalmethoden die op de Website ter beschikking worden gesteld. De Klant dient zelf in te staan voor de kosten die zijn financiële instelling aanrekent voor het overmaken van het bedrag van de aankoop bij Bowling Stones.

Alle aankopen zijn onmiddellijk betaalbaar. Bowling Stones behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren of te annuleren bij aanwijzingen van fraude.

 

6. Herrroepingsrecht

Door het  reserveren en betalen  van bowling banen beschikt de Klant niet over een herroepingsrecht. Een gemaakte reservering kan niet meer geannuleerd worden of terugbetaald.

 

7. Levering

De Klant wordt steeds een aankoopbewijs per e-mail toegestuurd met een samenvatting van de belangrijkste gegevens van de aankoop. De Klant dient zelf in te staan voor de bewaring van deze e-mail. Indien de Klant geen aankoopbevestiging ontvangt, dient hij Bowling Stones te contacteren per e-mail of telefonisch.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. Alleen in geval van technische storingen op de Website die ertoe leiden dat de Klant de aangekochte Producten niet ontvangt op het aangegeven e-mailadres zal Bowling Stones  overgaan tot terugbetaling van de aangekochte Producten binnen een termijn van maximaal 30 dertig dagen.

De aansprakelijkheid van Bowling Stones is in elk geval beperkt tot de waarde van de aangekochte Producten.

8.2 De Klant is zelf aansprakelijk voor vergissingen in het aankoopproces, zoals het opgeven van een verkeerd e-mailadres, het aanduiden van een verkeerde hoeveelheid Producten of eigenschappen van de Producten (zoals aantal banen,formules,tijdstippen etc).

 

8. Bijzondere voorwaarden: aanwezigheid en orde van reservatie

De klant dient tien minuten voor het tijdstip van de reservatie aanwezig te zijn. Wanneer de klant niet aanwezig is op het gereserveerde tijdstip kan de baan weggegeven worden. Wanneer er een online reservering gemaakt wordt van banen met een combinatie van eten zal de volgorde altijd eerst bowling en dan eten zijn.

 

9. Persoonsgegevens

Voor het verwerken en uitvoeren van de aankoop heeft Bowling Stones een aantal persoonlijke gegevens nodig. De gegevens die bij een aankoop worden verzameld, worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van Bowling Stones die de Klant op de Website kan vinden.

 

10. Wijziging Algemene Verkoopsvoorwaarden

Bowling Stones houdt zich het recht voor deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk moment en zonder verwittiging te wijzigen.

De Klant kan van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn bij elke aankoop terugvinden op de Website.

 

11. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de Bowling Stones filialen gevestigd zijn, bevoegde en is het Belgisch recht steeds van toepassing.